Monday, April 25, 2016

用未夠三歲的智慧看世界

下了很多日的雨,有一天出門口時⋯
力:咦,有太陽嘅?太陽的後裔我睇過喎!

一天,外婆穿上她的鞋準備離開我們家⋯
力:(指著婆婆的新波鞋)咦?你點解著左舅父嘅鞋嘅?
望一望上圖,原來婆婆的新鞋真的很似舅父的鞋!問題就在加力一個月都未必會見舅父一次,我真的佩服他的觀察力。
經過我們的提點後,加力認清婆婆新鞋的模樣,還説婆婆的鞋有「z...z...z...瞓覺」呀!

最近加力在看Leapfrog出的Letter Factory DVD,學了一些英文字母的發音。有一日,他坐在廁板上無聊時,竟凝視著廁板上的英文字母K,並發出ke-ke-ke-ke的聲音!原來廁所也是學習天地呢!

不知為何說起結婚⋯邊個同邊個結婚⋯
力:我要同自己結婚!
我仲以為佢會話「我要同媽咪結婚」㖭!不過呢句幾貫徹佢「我唔愛你,我愛我自己」嘅思維模式吧!

Tuesday, April 19, 2016

生死教育的機會

復活節前,我們教會小組的一位弟兄,跟我和Philip已經認識十多年的一位弟兄,因病辭世。他離開的那天,我和Philip先後到醫院探望道別,女兒們看在眼裏,也為要跟這位常常和她們玩的叔叔説再見感到不捨。

還未知道喪禮的日期時,艾莉已經一早説她想去。我問她為什麼她想去,她説因為牛奶叔叔之前常常跟她們玩,追追逐逐很開心,她們常常為他改不同的花名等等,所以她很想去。我為她如此重感情而很感動。她們也夠大個了,我們也很樂意藉此機會跟她們探索生死的意義。

果然,我們沒有任何後悔讓女兒們出席安息禮拜。她們一路上看見亦聽見很多新奇的東西,我們也樂意逐一解釋⋯

莉:(指著隔壁)果D(紙紥)公仔係乜黎㗎?
媽:佢地唔認識耶穌,佢地相信,如果燒左呢D大屋呀工人呀錢呀iPhone呀,佢地死左嘅屋企人響陰間就會收到用到。
莉:呢D音樂好似好喜慶,好似新年咁。
幸好,她們沒有覺得殯儀館太恐怖⋯

我很意外,當我們問女兒們會不會入停屍間看一看牛奶叔叔的樣子時,阿比竟然説想去,還耐心地聽我們解釋為何他變得如此消瘦。我很感動,她有如此的勇氣。

席間,艾莉幾次看到我落涙,她都擁著我安慰我。我亦看到她有一段時間流下眼淚來。我問她為何哭⋯
莉:因為我看到video中唱歌的牛奶叔叔好似冇病咁,所以想喊。同埋我唔明白點解佢咁後生就要死⋯
很難得的參透生死的機會⋯⋯這些問題我們每一個也問過,也未必找到答案。

阿比說她覺得安息禮拜很悶(她是最怕悶的人),她也説不喜歡喪禮的場合(試問哪個人會喜歡呢?)。不過我真的欣賞她坐到完場的無比忍耐。

安息禮拜後回家臨睡前,跟阿比傾偈説牛奶叔叔在天家與天父在一起⋯⋯
比:咁佢係咪會見到Franky叔叔(兩年前離世的另一弟兄)架?
我:係呀,可能佢地宜家響道吹緊水呀!

我們有永生的盼望真好!期待他日在天家再吹水,再玩過!

Tuesday, April 12, 2016

未來的女文青

從小到大,妹妹的用字也比較大人比較成熟,像作文一樣⋯

學校旅行因天雨關係而延期,艾莉放學時,我問她她是否很失望⋯⋯
莉:老師宣佈呢個消息嘅時候,我心裏面有一點點傷心囉⋯⋯

爸:不如我地踩單車?
莉:踩埋返學?
媽:嘩,咁踩到幾時呀?
莉:踩到世界嘅盡頭呀

有一天,妹妹新買的遙控車不再行了,爸爸叫她把車的蓋子打開⋯
莉:媽咪,我需要一個空間呀⋯⋯
其實佢需要吃完飯後的飯枱的一個小空間去拆開那輛車,但驟耳聽到還倒有詩意⋯⋯

不知為何我們聊開我以前是個社工⋯
媽:我咪叫做屈姑娘囉!
莉:你都可以叫我姑娘㗎,叫我龍姑娘吖!

因為一套陳曉陳妍希的神鵰俠侶,令艾莉成為小龍女的小fans!我很興奮,她對武俠小說如此感興趣(媽媽當年也是因為一套劉德華的神鵰而開始追武俠小說!),更出奇的是她竟有意思追看原著!我會好好感染這位未來女文青⋯