Saturday, March 24, 2012

M&M 姊妹傻氣笑語集(四)

一晚祈禱時,爸爸說要為一個失業中的朋友祈禱...
比:咁佢而家喺街道訓呀?
究竟是誰向她灌輸沒有工作=沒有收入=要瞓街呢?我們應該冇咁講過架... 或者是電視吧...

電視上有一幕有放煙花的景象...
莉:嘩!西蘭花呀!
我哋眞係忍唔住爆笑...

一兩星期後,爸媽在討論香港的杜鵑花跟溫哥華的櫻花有否可以媲美時...
莉:西蘭花?!
原來在孩子的眼中,還是西蘭花最美!又望得又玩得又食得!

一天與嬸嬸堂細佬去完公園後,到麥當當食雪糕。一路上阿比與艾莉在討論想吃哪一款雪糕...
莉:我想揸住個「胸」(cone) 喎!

一天...
妹:我係咪上晝班呀?
媽:係呀,你九月會返上晝班!
婆:咁家姐呢?家姐返乜嘢班呀?
妹:落「咒」班
乜我同阿比報了Harry Potter 果間Hogwarts School 咩?不過小朋友的邏輯真可愛...

Tuesday, March 13, 2012

阿比的路...

近來媽媽工作崗位上改變,很忙很累,就算有很多感受也沒有時間沒有心力寫下。

這一個月來,我們為阿比作了一個重要的決定 -- 重讀幼稚園高班(K3),延遲一年入讀小學。事緣是政府的小一前評估,三司會審得出的結論都是阿比比同齡的孩子在言語和寫字方面都差了兩年,所以建議她多讀一年高班,等她成長,免得她在小學太辛苦太frustrated。其實我們一直都有心理準備她需要留級,不過以為既然她已經有小學取録她讀小一,便不妨上了小一才留級。我們收到評估結果後也不是太難接受,只是要立即替她聯絡其小學及幼稚園。


我們實在為她選對了小學!校長很體諒很明白,亦願意在再下一個學年預留一個學位給阿比!我們如釋重負!因為我們最擔心她會因此而失去了小一學位,特別是她是比較難在主流學校生存的一個!小一學位肯定了後,我們又要為阿比打點重讀的事宜。究竟應該在熟悉的人熟悉的環境重讀,抑或畢業就畢業,再在另一間幼稚園開始,學一些新的事物?最主要都是想敏感阿比的感受,不想她為此而有挫敗感不開心。想不到,在我跟她解釋我們想她更叻做得更好才上小學時,她的意願給了我們清晰的方向 -- 她想在現在的幼稚園重讀,因為她喜歡這兒的老師同學。很開心她接受得到這個決定,沒有太大的失望。而且很高興知道她很喜歡自己的學校。我當然要解釋她現時的同學不會留,將來的同學會是現在K2的同學仔。好的是她學校有混齡教室的時間,K2 的同學仔對來說不是太陌生。更好的是,她在搭校車時有一兩個要好的K2朋友仔,當她想到可以跟他們同班時,簡直從心裡笑出來!有了她這個意願,我們沒有遲疑,向她現在的學校申請重讀。外婆也很開心,因為兩姊妹一個上午班一個下午班,少了很多機會爭吵!


這次憑藉天父的恩典,結果皆大歡喜,不過也令我想得更多。在工作上同事有機會跟現在未婚懷孕的女孩子有對話,我將心比己,假若我下次有機會跟她們對話時,我最想跟她們說:你們現在對自己身體做什麼吃什麼真的很重要!孩子一生的路難行與否都在於你們的決定!阿比當年不知什麼原因足月出世卻像早產的身型及發展,肚內幾個月的 delay 發展到現在竟然有兩年的 delay!疼愛阿比的友人們都替阿比婉惜,為何她的路要如此難走!作為媽媽,我有幾天都為此而感到很心痛,不想女兒要承受如此的挫敗與壓力。我也不是在怨阿比的生母,無論如何,遲緩已經做成了,她可能也不知道後果是如此的大影響。我只是希望繼續可以支持阿比行雖然有點迂迴的路,也衷心希望不會再有其他孩子要受這樣的苦走這樣的路!不過,阿比今次面對這事的積極正面的反應,令我更有信心,她有著我們背後的支持,她可以積極地去面對她那跟常人不一樣的路!