Friday, May 19, 2017

與孩子討論信仰的難得機會

五月聖母月,妹妹的天主教學校有向聖母像獻花的活動。那成就了我和女兒一次難得的信仰討論⋯⋯
媽:記唔記得十誡𥚃面,天父話佢係唯一嘅神呀?所以基督教只會敬拜天父同耶穌。
莉:所以聖母唔係一個神囉!不過老師有講過聖母可以代我地向耶穌祈求,因為佢係耶穌嘅媽媽嘛。
媽:我地相信,耶穌升左天後,聖靈就住在我地每個人既心,我地其實可以直接向聖靈求。(下刪幾千字)
很開心可以同佢分享天主教同基督教的差別。妹妹有機會接觸天主教的思想,反而更有機會讓我們討論信仰。

那天晚上,竟然又有機會跟弟弟談信仰⋯⋯
力:係咪呢個世界個個都信耶穌架?
媽:唔係架⋯⋯ 你婆婆公公呀、舅父呀、太公太婆都未信耶穌㗎。
力:點解婆婆公公唔信耶穌既?
媽:因為佢地未覺得需要天父,未覺得天父錫佢地囉!
力:但係我錫佢地喎⋯⋯
媽:咁我地要多D為佢地祈禱,希望有一日佢地會感受到天父好愛佢地!

我記得我初做媽媽時,一位很有智慧的長輩說過,在聖經裏的偉大人物,他們的爸爸不一定是偉人,反而他們的媽媽在他們的生命中所做所教的很重要。而那些大人物,也不一定教出偉大的子女,關鍵在於有沒有敬畏天父的太太作孩子的媽媽。我把這個新穎的説法一直藏在心𥚃,就算未必可以教導他們成為偉大的人,也至少要帶領他們認識天父、敬畏天父吧!求主教導我如何引導孩子們,成為祂所喜悅的人。