Saturday, April 30, 2011

阿比童話集 (廿七) + 艾莉 QT 實錄 (十一)

有一天,阿比在 playroom 玩揸車,說去接叔叔嬸嬸堂細佬飛機。我問她有沒有帶弟弟的 carseat...
比:唔係喎,我揸車嘅話,弟弟唔駛坐 carseat 喇喎!
佢又幾清醒喎!當佢夠年齡揸車時,弟弟也不用坐 carseat 了!她果然會記得我之前教她「當你夠大揸車時,妹妹都同你一齊大個,所以唔駛坐 carseat 了」這道理!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
之前爸 B 因為要趕功課而開夜車,睡眠不足令他常易忘記及記憶力下降。交完功課後的某一天,到油站入油後,爸爸正想開車之際,媽媽提醒他忘記了要抹走車頭玻璃的雀糞...
比:你冇訓覺呀?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
有一天在街上看到一架兩座位的 Mini...
比:架車咁細嘅?
比:咁咪車唔到其他人囉!
我好感動,因為她被爸爸的 hospitality 感染了。當初我們買 van,除了要車來探我們的爺爺嫲嫲公公婆婆外,爸爸有個心願是希望架 van 可以接載其他沒有車的朋友們。我們很開心,阿比她明白並把這心願當作日常生活的一部份。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
比:Jesus 駛唔駛訓覺架?
媽:佢唔駛訓覺架。
比:點解佢唔駛訓既?佢果道日頭呀?
呢個就係住在外地的小朋友比其他小朋友早明白的道理 -- 世界上有不同時區之分別... 天父有那麼多時區的信徒,大抵都沒有時間訓覺吧!
==================================================================

媽:你杯奶奶喺邊道?
莉:(走到小衣櫃,打開櫃門,把奶舉起) 呢道!
妹妹呀,那是衣櫃,不是雪櫃啊!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
與艾莉玩煮飯仔,她為我送來一杯...
媽:呢個乜嚟架?(我以為她會好像家姐平時跟我玩時答我奶茶呀 coffee 之類...)
莉:杯~~~

佢又冇答錯喎,而且好誠實添!有時我也太理所當然了...